گزارش عملکرد سه ماهه اول گروه آموزشی حرفه و فن دوره راهنمائی بهبهان

 

 1. بررسی برنامه درسی مدارس
 2. تکمیل فرم مشخصات همکاران و روزهای مورد تدریس آنان در مدارس
 3. تهیه و تدوین برنامه سالانه
 4. همکاری و نظارات در توزیع برخی از سی دی های آموزشی درس حرفه و فن بین
       همکاران
 5. بازدید از اکثریت مدارس و کارگاههای شهر
 6. برگزاری کارگاه آموزشی حرفه و فن در دو جلسه 23/9/90 برای برادران و
       30/9/90  جهت خواهران
 7. اعلام نیاز دوره ضمن خدمت درس حرفه و فن و پیگیری آن از طریق نیروی انسانی
       اداره
 8. دعوت از آقای بابلی کارشناس دوره راهنمائی اداره در جلسه کارگاه آموزشی
       خواهران جهت پاسخگوئی به بعضی سئوالات همکاران
 9. شرکت در جلسه سرگروههای آموزشی استان در اهواز در روز جمعه مورخ 2/10/90
       جهت دوره آموزشی
  IT  اداره کل در محل پژوهش سرای هفت تیر ناحیه 3 اهواز
 10. نقد و بررسی کتب درسی هر سه پایه در هر دو جلسه
       کارگاههای آموزشی
 11. توزیع 3 مورد پیام آموزشی شماره 1 به عنوانهای (
       واژه نامه حرفه و فن –نکاتی مفید درباره فلزات نامبرده شده در کتاب حرفه و فن
       –جدول حرفه و فن سال سوم ) بین همکاران
 12. پاسخگوئی به سئوالات مطروحه همکاران (شفاهی –حضوری-تلفنی)
 13. تعاملو هم فکری برای اجرای برنامه های در نظر گرفته
       شده در طول سال تحصیلی
 14. دعوت از جناب مهندس یزدان طلب در دوره ضمن خدمت جهت
       پاسخگوئی به سئوالات همکاران در زمینه واحد الکترونیک حرفه و فن
 15. توجیه همکاران در مورد طراحی سئوالات واگرا پایه اول
       با توجه به بخشنامه صادره از گروه آموزشی استان
 16. توزیع 1000 بسته 20 تائی  تخته سه لائی راش بین همکاران و تحویل
       آنها جهت کارهای عملی ظریف بری و معرق کاری دانش آموزان مدارس
 17. توزیع بارم بندی نوبت اول و دوم در هر سه پایه تحصیلی
       و ذکر نکات مهم در طراحی سئوالات امتحانی استاندارد در جلسات کارگاه آموزشی
 18. توزیع پنج عدد لوح فشرده آموزشی بین همکاران (سیم کشی
       برق شماره
  1 و 2 –الکترونیک گام به گام –Phet-  و برخی
       پاورپوینتهای حرفه و فن در دوره آموزشی ضمن خدمت حرفه و فن
/ 0 نظر / 11 بازدید